צו ירושה

על מנת לחלק עיזבון יש להגיש בקשה להוצאת צו ירושה לשכת הרשם לענייני ירושה המוסמכת במקום מגורי המנוח טרם פטירתו, או לבית דין דתי. כמה עולה צו ירושה כמה זמן לוקח ומה הפרוצדורה? על כך במאמר שלהלן. משרד עורך דין ונוטריון "דה בסט נוטרי" מטפל בהגשת בקשה לחלוקת ירושה או צו קיום צוואה, חלוקת ירושה, התנגדות לצוואה, ניהול עיזבון ועוד.

מהו צו ירושה על פי דין?

זהו צו משפטי מטעם הרשם לענייני ירושה, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. הוא מורה על אופן חלוקת עזבונו של נפטר במקרה שלא ערך צוואה על פי הוראות חוק הירושה ולכן נקרא ירושה על פי דין. הצו לא מפרט כיצד לחלק כל פרט מהרכוש. הוא רק קובע מי יורשיו של המנוח ושיעור חלקו של כל אחד מהם. 

במקרה שהמנוח ערך צוואה יש להגיש בקשה למתן צו קיום צוואה – חלוקת ירושה על פי צוואה.

הגשת בקשה מקוונת למתן צו ירושה מקוון

בקשה למתן הצו – כאשר נפטר לא ערך צוואה, לצורך מימוש ירושה בבנק, בטאבו או במקום אחר יש לקבל צו חלוקת עיזבון. הדרך לכך היא הגשת בקשה מקוונת להוצאת צו.

את הבקשה ניתן להגיש לרשם הירושה או לבית הדין הרבני (הרבנות). בהגשה לרשם הירושה יש להגיש את הבקשה באופן מקוון, למעט מקרים מיוחדים. כך כאשר היורשים הם אחים, או דודים יש להגיש בקשה ידנית.

טופס בקשה להוצאת צו ירושה

אופן הגשת בקשה מקוונת למתן צו:

 • מילוי טופס מקוון של פרטי הנפטר, פרטים של המבקש ושאר היורשים.

אלו מסמכים יש לצרף לבקשה לצו ירושה?

 • תעודת פטירה – אם המנוח לא נפטר בארץ, או נפטר לפני שנים רבות.
 • אישור משלוח הודעה ליורשים או הצהרה על הודעה.
 • צו קיום צוואה או תעודת פטירה של יורש שנפטר.
 • ייפוי כוח.
 • רישיון רכב אם היה למוריש.
 • תצהיר הסתלקות – אם יורש מבקש לוותר על חלקו בעיזבון.  
 • תשלום אגרה בקשה ואגרת פרסום בעיתונות.

התנגדות לצו ירושה

אחרי הגשת הבקשה, הרשם לענייני ירושה מפרסם בעיתונות וברשומות הודעה על הבקשה שהוגשה. זאת כדי לאפשר למי שמעוניין להגיש התנגדות למתן צו. את ההתנגדות צריך להגיש לרשם הירושות תוך 14 יום מעת פרסום ההודעה. 

אגרת התנגדות עומדת על סך 964 ₪ (נכון לשנת 2021).

על ההתנגדות לכלול: 

 • שם ומספר ת"ז של הצדדים, המבקש והמתנגד.
 • שם ומספר ת"ז של הנפטר.
 • נימוקי ההתנגדות 
 • מסמכים תומכים בהתנגדות.
 • תצהיר בפני עורך דין.

הודעה ליורש על פי דין

על פי תקנות הירושה יש ליידע את היורשים על הגשת הבקשה בנוסח שלהלן:

תקנות הירושה, תשנ"ח-1998 טופס 3א )תקנה 14( ב)(4)) 

שם השולח _______________ 

מענו ___________________ 

התאריך _________________ 

לכבוד _____________________ 

הנדון : עיזבון המנוח ________________________ הודעה ליורש על פי דין בהתאם לתקנה 14(ב()4 )לתקנות הירושה, התשנ"ח – 1998 ,הנני מביא בזה לידיעתך כי בכוונתי להגיש עתה לרשם לענייני ירושה ב ______________ בקשה למתן צו ירושה, בעניין עיזבון המנוח ____________________ וזאת על פי עניני בו כ ___________________ . אני מביא בזה לידיעתך כי אתה יורש לפי דין וכי לפי הבקשה חלקך בעיזבון הוא .__________________ 

בכבוד רב, _____________________ חתימת השולח ______________________

אגרה עבור בקשה לצו ירושה

הגשת הבקשה כרוכה בתשלום של שתי אגרות:

 • אגרת בקשה למתן צו -426-501 ₪ (תלוי אם מוגן מקוון או ידני).
 • אגרת פרסום בעיתונות – 130 ₪. 

בדיקת הבקשה למתן צו

בדיקת הבקשה למתן צו נעשית ע"י האפוטרופוס הכללי המגיב לבקשה וכן ע"י רשם הירושה המוסמך לפי מקום מגוריו של הנפטר טרם פטירתו. 

איתור בקשה לצו ירושה

באתר הרשם לענייני ירושה ניתן לאתר את הבקשה שהוגשה ע"י יורשים ולבדוק מה מצבה. המערכת מאפשרת חיפוש לפי נתונים שונים: תעודת זהות, שם, מספר תיק, תאריך והמחוז אליו הוגשה הבקשה.

הנפקת העתק צו הירושה

באתר הרשם אפשר לבדוק סטטוס של בקשות שונות וכן לבקש קבלת העתק של צו שכבר ניתן.

במקרים סבוכים כגון צו חלוקת עיזבון ישן לא ניתן לקבל העתק במשרד רשם הירושה. במקרים אלו יש לפנות אל עורך דין לענייני ירושה שיסייע לכם לאיתור הגוף שנתן את הצו, איתור התיק וההחלטות בעניין חלוקת עיזבון המנוח.

מחיר צו ירושה  – כמה עולה?

לפי תעריף המינימום של לשכת עורכי הדין, עלות טיפול בהוצאת צו ירושה היא סך 3,652 ₪ בתוספת מע"מ. התעריף המינימלי לא מחייב את עורכי הדין וכל עורך דין לענייני צוואות וירושות יכול לבקש שכר טרחה שונה מהתעריף, בין השאר לפי ניסיונו ומורכבות הטיפול בבקשה. 

בפועל טווח המחירים המקובל לבקשה סטנדרטית למתן צו נע בין 1,500 ש"ח + מע"מ ועד 3,000 ש"ח + מע"מ בתוספת אגרות.

בתיקים מורכבים השכר גבוה יותר.

שכר טרחה נוסף משולם אם התיק עובר לבית המשפט בבית משפט לענייני משפחה בגלל הגשת התנגדות או התערבות האפוטרופוס הכללי.

תיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום צוואה

אם כבר ניתן צו, הדרך לבטלו או לתקנו היא באמצעות הגשת בקשה מתאימה. 

כמה זמן לוקח צו קיום צוואה

מתן הצו לוקח בדרך כלל אזור של 45 יום. אך אם יש קשיים כמו דרישות שונות מצד האפוטרופוס הכללי או רשם הירושה מתן הצו עלול לקחת יותר זמן. כמו כן אם הוגשה התנגדות התיק יעבור לבית המשפט לענייני משפחה. במקרה כזה מתן הצו יעוכב עד למתן החלטה או פסק דין.

עורך דין ירושה לשם הגשת הבקשה

את הבקשה להוצאת צו חלוקת עיזבון או קיום  צוואה על פי דין או קיום צוואה חשוב להגיש בעזרת עורך דין צוואות וירושות. עורך הדין יעזור לכם לקדם את הבקשה בסבך הבירוקרטי. מעבר לכך יש פרטים רבים שיכולים להשפיע על החלוקה כמו תכנון מס ירושה, הסתלקות מעיזבון או הסכם חלוקת עיזבון ועוד נושאים רבים שחשוב לתכנן בעזרת עורך דין.

צור קשר
על הכותב

משרד "דה בסט נוטרי" חרת על דגלו שירות מהיר,  נוח ואמינות בלתי מתפשרת.

תלחצו על "צור קשר" וגם אתם תיהנו מחוויית שירות שלא הכרתם.

באותו נושא