חוק השבות

חוק השבות, התשי"-1950, מאפשר לכל יהודי שרוצה, לעלות, לקבל תעודת עולה ולהתגורר בישראל. מי זכאי לעלות, מהם היתרונות והחסרונות, מהם התיקונים לחוק? על כך ועוד להלן.

מטרת החוק

חוק השבות קובע שיהודי שנולד בארץ זרה ורוצה לחזור לארץ ישראל, אינו רק עולה, אלא אדם שחזר לארצו. אחת ממטרות החוק, היא החזרת יהודים לביתם המקורי – ישראל. לא לחינם החוק נקרא "חוק השבות" ולא בשם אחר, כמו "חוק ההגירה", שכן, מטרת החוק היא להגשים את הפסוק המקראי: "ושבו בנים לגבולם".

מי זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות?

כל יהודי שרוצה לשוב לארץ. אולם שר הפנים יכול למנוע זאת , אם הגיע למסקנה שהמבקש הוא אחד מאלה: פועל נגד העם היהודי; עלול לסכן את בריאות הציבור; עלול לסכן את ביטחון המדינה; בעל עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור.

חוק השבות 1950

החוק התקבל בכנסת ביום 5.7.1950. במשך שנים החוק היה הביטוי לכך שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. בשנת 2018 רעיון השיבה קיבל מעמד חוקתי בסעיף 5 לחוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי.

תיקון חוק השבות  1970

החוק תוקן בשנת 1970, כך שנוסף לו סעיפם 4א ו- 4ב אשר קובעים:

זכויות בני משפחה

4א. (א)הזכויות של יהודי לפי חוק זה והזכויות של עולה לפי חוק האזרחות, תשי"ב-1952, וכן הזכויות של עולה לפי כל חיקוק אחר, מוקנות גם לילד ולנכד של יהודי, לבן זוג של יהודי ולבן זוג של ילד ושל נכד של יהודי; להוציא אדם שהיה יהודי והמיר דתו מרצון.

(ב) אין נפקא מינה אם יהודי שמכוחו נתבעת זכות לפי סעיף קטן (א) עודו בחיים או לאו ואם עלה ארצה או לאו.

(ג) הסייגים והתנאים הקבועים לגבי יהודי או עולה בחוק זה או על פיו או בחיקוקים כאמור בסעיף קטן (א), יחולו גם על מי שתובע זכות לפי סעיף קטן (א).

הגדרה

4ב. לענין חוק זה, "יהודי" מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר, והוא אינו בן דת אחרת.

סעיף הנכד

שינוי חוק השיבה משנת 1970 מאפשר לגויים לעלות למדינת ישראל אם הוכיחו שיש להם הורה או סב או סבתא יהודיים. עם הגעתם של העולים מברית המועצות לשעבר בשנות ה-90, עלו רבים מהעולים הלא-יהודים לישראל כ"נכדים של יהודי".

ביטול חוק השבות

מאז שנת 1970 נעשו ניסיונות שונים לבטל ולשנות חלקים בחוק כמו סעיף הנכד ועוד. אולם נכון לעת זו, החוק עדיין עומד על תילו.

חוק השבות – אפליה ופגיעה בשוויון?

כנגד החוק נטען שהוא אינו עומד בעקרון השוויון, שכן הוא מקנה זכות שיבה רק ליהודים ולא לערבים.

בית המשפט קבע כי החוק אינו פוגע בעקרון השוויון. שכן תושביה הערביים של מדינת ישראל הינם שווי זכויות לתושביה היהודיים. זכות השיבה אינה למי שהוא כבר תושב המדינה, ולכן אין זה פוגע בדמוקרטיות והזכויות של תושבי המדינה. גם במדינות אחרות יש העדפה לקבלת מהגרים בעלי מאפיינים שונים, כגון אלו שהם בעלי מקצועות מסוימים או כישורים כלכליים, ואין בכך פגיעה בשוויון.

חוק האזרחות

תעודת עולה לפי חוק השבות מזכה באופן מידי באזרחות ישראלית. חוק האזרחות, התשי"ב-1952, קובע את התנאים לקבלת מעמד אזרחות במדינת ישראל. ישראל מעניקה את הזכות לאזרחות על פי מערכת דיני הדם, כלומר – האזרחות עוברת בירושה מהורים לילדיהם, ללא קשר למקום הלידה.

הגיור וחוק השבות

ההגדרה שנוספה במרץ 1970 הותירה את המחלוקת סביב השאלה למי ניתנת סמכות הגיור, גיור אורתודוקסי, המפלגות הדתיות דרשו לפרש את ההגדרה בצמצום, לפיה הסמכות בנושאי הגיור תיקבע על פי ההלכה ו/או על ידי הרבנות הראשית לישראל, בעוד שזרמים אחרים, דרשו לתת לגיור להחליט לפי חור.

משרד עורכי דין נוטריון דה בסט נוטרי מעניק את כל השירותים המשפטיים לצורך עליה, כגון בדיקת זכות עלייה, תרגום נוטריוני למסמכים מאנגלית לעברית ועוד.

צור קשר
על הכותב

משרד "דה בסט נוטרי" חרת על דגלו שירות מהיר,  נוח ואמינות בלתי מתפשרת.

תלחצו על "צור קשר" וגם אתם תיהנו מחוויית שירות שלא הכרתם.

באותו נושא