הסכם ממון

הסכם ממון

הסכמי ממון נערכים לרוב במהלך הנישואין, במיוחד בנישואין שניים, והדבר נוצר עקב התערבות בית המשפט והמחוקק ברצון הצדדים ובכך נוצר אפשרות למנגנון אישי. בחוזה אפשר לקבוע שהחלוקה תהיה גם ללא גירושין. למעשה הסכם ממון יכול לקבוע דברים רבים מבלי שהחוק יפריע להם. מטרת ההסכם למנוע סחיטה במקרה גירושין, או להסדיר דברים שאינם מוסדרי לפי חוק יחסי ממון.

יש 4 מועדים בהם אפשר להגיש בקשה לאישור הסכם כזה: לפני הנישואין, בטקס הנישואין, במהלך חיי הנישואין ובמהלך הגירושין.

מהו הסכם ממון?

הגדרה – הסכם שמטרתו להסדיר את יחסי הממון במועד פקיעת הנישואין, בין בני זוג. גם לפני הנישואין ניתן לערוך הסכם רכוש זוגי, אך גם אז נדרש אישור מראש. עפ"י סעיף 3א לחוק יחסי ממון, הסכם ממוני גובר על הלכת השיתוף ועל חוק יחסי ממון:

  1. (א) לא עשו בני הזוג הסכם-ממון, ואם עשו – במידה שההסכם אינו קובע אחרת, יראום כמסכימים להסדר איזון המשאבים לפי פרק זה, ויראו הסדר זה כמוסכם בהסכם-ממון בעל-תוקף שנתמלאו בו הוראות סעיף 2.

אישור הסכם ממון

כדי לתת לו תוקף, חובה לאשר את ההסכם בבית המשפט או בפני נוטריון (אם נעשה לפני הנישואים). אם לא יהיה אישור בית המשפט להסכם, תהיה זו הפרת חוזה בלבד ולא יהיה תוקף לכך שההסכם גובר על חוק יחסי ממון. אך הוא כן יגבר על הלכת השיתוף, שהוא רק הסכם משתמע, לעומת חוזה רכושי בין בני זוג, שהוא הסכם מפורש.

יש חשיבות לכך שהסכם ממון עובר הליך של אישור. האישור ניתן רק לאחר שהגורם המאשר נוכח לדעת שההסכם נערך בהסכמה חופשית של בני הזוג, והם הבינו את משמעותו והשלכותיו. לפיכך, רק במקרים קיצוניים ניתן יהיה להביא לביטול הסכם ממון שאושר כאמור, בעילה של כפייה, סחיטה או מרמה.

על מי חל חוק יחסי הממון?

מי שנישא לפני 1.1.1974 חל עליו הלכת השיתוף. מי שנישא לאחר מועד זה, חל עליו חוק יחסי ממון שקובע הסדר איזון משאבים. חוזה רכושי זוגי חל על מי שנישא לפני כן או אחרי כן, והוא גובר על הלכת השיתוף או חוק יחסי ממון. לפני 1974 לא היה מושג להביא הסכם אישור לבית המשפט.

התנאים לאישור הסכם ממון:

  1. הסכם בכתב
  2. אישור ביהמ"ש או בית דין דתי או רושם הנישואין או נוטריון, שיראו שהזוג עשה את ההסכם בהסכמה ובהבנה:

לפני הנישואין – אישור נוטריון, רושם נישואין, בית דין דתי או בית משפט לענייני משפחה.

במהלך עריכת הנישואין – אישור רושם נישואין, בית דין דתי או בית משפט לענייני משפחה.

במהלך הנישואין – אישור בית דין דתי או בית משפט לענייני משפחה.

בגירושין – אישור בית דין דתי או בית משפט לענייני משפחה.

הסכם שלא יעמוד בשני תנאים מצטברים אלו יקבל תוקף של חוזה רגיל. למרות שמעמדו יהיה חזק יותר בכל הנוגע לכלל השיתוף, הוא לא יוכל לעמוד מול חוק יחסי ממון.

ביצוע חוזה רכוש זוגי

כידוע, חוזה נכרת בהצעה ובקיבול. כאשר בבסיס הקיבול צריכה להיות הסכמה. לפי עיקרון חופש החוזים, אנשים יכולים לחתום חוזה ללא אישור בית משפט. אולם לחוזה בין שני בני זוג שנקרא הסכם ממון יש מעמד מיוחד. ישנו הבדל בין בני זוג שעושים חוזה לבין שני זרים שעושים חוזה. על מנת שיהיה תוקף לחוזה זוגי על רכוש, הוא חייב באישור בית משפט או בית דין. לא ניתן לתבוע בעזרתו אלא אם כן אושר על ידי בית משפט. נדרש אישור כי בני זוג הם זן מיוחד של שותפים. במהלך השותפות הזוגית יתכן פער תלות או סמכויות, בעל המאה הוא בעל הדעה וכו', ולכן המחוקק מבקש את אישור בית המשפט להסכם יחסי הממון. סעיף 2 לחוק יחסי ממון מחייב את בית המשפט לאשר חוזה כאמור לצדדים לו, ולוודא כי החוזה ייערך בהסכמה, על פי הרצון החופשי, ללא כפייה, ללא לחץ מצד אחד מבני הזוג על השני. זהו אישור אפריורי (צופה פני עתיד). רק באישור זה ניתן לתבוע יחסי ממון עתידיים על בסיס ההסכם. אם ההסכם לא אושר מראש, אין לו תוקף ואינו שווה את הנייר עליו הוא כתוב.

ביטול הסכם ממון בגין תביעה של כפייה, סחיטה, טעות או הטעיה

חוזה רכוש זוגי, שאושר בפס"ד, הוא הסכם לכל דבר ועניין. בפסק דין ע"א 1581/92 ולנטין נ' ולנטין, דובר על בני זוג שחתמו על הסכם גירושין, לפיו התחייב הבעל להעביר את דירת המגורים – הרשומה על שמו – על שם האישה, והאישה ויתרה על כתובתה. הסכם הגירושין אושר על ידי בית המשפט. זמן מה לאחר מכן גילה הבעל כי האישה ניהלה רומן עם גבר אחר ללא ידיעתו. הבעל הגיש תביעה לביטול הסכם הגירושין בטענה שהאישה הטעתה אותו. בית המשפט העליון פסק כי חוזה שמסדיר את יחסי הממון בין בני זוג, הוא כמו חוזה רגיל, אשר מתבטל במקרה של טעות או הטעיה. אולם על הצד המבטל להוכיח שהתקשר בחוזה רק עקב טעותו. באותו מקרה הבעל לא הוכיח שלא היה מתקשר בחוזה לחלוקת רכוש במסגרת גירושין, לו ידע על בגידתו של בן זוגו, ולכן ההסכם לא בוטל.

מחיר הסכם ממון

אין עלות קבועה לעריכת חוזה רכוש בין בני זוג. יחד עם זאת המחירים נעים בין 2,500 ש"ח ל-8,000 ש"ח. ההבדלים נעוצים במהות ההסכם, הרכב הנכסים, אילו תנאים יש לכלול בהסכם ועוד. חשוב להיעזר בעורך דין מומלץ ובעל ניסיון, ולזכור שמדובר על הסכם שישפיע מאוד על עתידכם ועתיד ילדיכם, ולכן חיסכון קטן עלול להתברר כיקר מאוד.

צור קשר
על הכותב

משרד "דה בסט נוטרי" חרת על דגלו שירות מהיר,  נוח ואמינות בלתי מתפשרת.

תלחצו על "צור קשר" וגם אתם תיהנו מחוויית שירות שלא הכרתם.

באותו נושא