אימות חתימה נוטריוני

מהו אימות חתימת נוטריון? נוטריון מוסמך לאשר חתימה בפניו על ייפוי כוח נוטריוני, תצהיר נוטריוני, הסכם ממון, צוואה ומסמכים נוספים.

אישור חתימה בפני נוטריון

החוק והתקנות מחייבים את מבקש האישור להתייצב בפני נוטריון בכל פעולה הדורשת חתימה על מסמך או תצהיר נוטריוני. נוטריון לא יאמת את חתימתו של אדם על מסמך אלא אם כן החתום עמד מולו, זוהה וחתם על המסמך בנוכחותו.

אישור אימות החתימה שלא בתאריך ההתייצבות בפני נוטריון

בדרך כלל חתימה בפני נוטריון ואישור החתימה מבוצעים באותו היום. אך יש מקרים בהם יש הפרש ימים. כך למשל כאשר אדם חותם בפני נוטריון ישראלי בחו"ל. הנוטריון אינו יכול לתת אישור עד חזרתו לארץ, בגל האישור להוציא את החותם ממשרדו.

מה עושים א"כ כאשר מועד ההופעה והחתימה התקיים במועד כלשהו, ותאריך הוצאת האישור הנוטריוני התקיים לאחריו? בטופס אימות חתימה יש מקום למלא תאריך בו הלקוח חתם על ייפוי הכוח, ומקום נוסף של התאריך בו ניתן אימות החתימה ע"י הנוטריון.

אימות חתימת נוטריון – מה זה?

אימות חתימה נוטריוני נעשה במקרים רבים בהם יש צורך לאמת חתימת אדם ולא מספיקה חתימה בפני עורך דין, כגון ייפוי כוח נוטריוני, הצהרה נוטריונית, אישור הסכם ממון, עריכת צוואה בפני נוטריון.

יש מסמכים משפטיים בעלי חשיבות גדולה יותר מאחרים, שבהם החוק מוסיף דרישה כי יש לצרף חתימת נוטריון להסכם או מסמך מסוים. נוטריון יוודא שהחתימה על המסמך היא אכן של מי שאמור לחתום עליו, וכי הוא הבין על מה הוא חותם.

מיהו נוטריון?

נוטריון הוא אדם שהוסמך על ידי משרד המשפטים לאשר מסמכים ולאמת חתימות על טפסים משפטיים.

נוטריון מוסמך גם לאשר העתק של מסמך וכן ליתן אישור נכונות תרגום נוטריוני.

 האם כל עורך דין יכול להיות נוטריון?

כל נוטריון הוא עורך דין, אך לא כל עו"ד יכול להיות נוטריון. יש מספר תנאים וועדהכדי להיות מוסמך כנוטריון. יש להיות בעל ותק של לפחות 10 כעורך דין, ולפחות 5.5 שנים בישראל; בלי הרשעות פליליות או השעיה מלשכת עורכי הדין; לעבור בהצלחה קורב הכשרת נוטריונים; לעבור ועדה של משרד המשפטים.

אימות חתימה על ייפוי כוח נוטריוני

ייפוי כוח נוטריוני מאפשר מתן הרשאה לפעול בשם מייפה הכוח, אפילו במקרקעין ואפילו ע"י אדם שאינו עורך דין. מקרה נפוץ של החתמת מסמך זה הוא לוקחים משכנתא מהבנק, ונדרשים לחתום ייפוי כוח נוטריוני לטובתו.

כתיבת צוואה

לפי חוק הירושה, אחד מאופני עריכת צוואה הינו בפני רשות, דהיינו בפני שפוט או בפני נוטריון, אשר יאשרו את זהות החותם והבנתם את המסמך והשלכות חתימתו עליו.

אישור הסכם ממון בפני נוטריון

במקרם רבים מאוד עורכים הסכמי ממון. לפי חוק יחסי ממון, אישור הסכם ממון נעשה ע"י בית המשפט לענייני משפחה. למעט אם מדובר באישור הסכם לפני חתונה, שאזה גם נוטריון מוסמך לאשר את ההסכם.

מחיר אימות חתימת נוטריון

מחיר אישור נוטריוני קבוע בתקנות שמפרסם משרד המשפטים, ולא ניתן לשנותו כלפי מעלה או מטה. חל איסור לגבות מחיר שונה מהתעריף הקבוע.

צור קשר
על הכותב

משרד "דה בסט נוטרי" חרת על דגלו שירות מהיר,  נוח ואמינות בלתי מתפשרת.

תלחצו על "צור קשר" וגם אתם תיהנו מחוויית שירות שלא הכרתם.

באותו נושא